Coşkun Kılıç

ÜYE

SUN EXPRESS AIRLINES Yönetim Kurulu Başkanı

• Vizyoner Lider (CFO, İcra Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi)
Türk Hava Yolları’nın 650’den fazla üyeli finans ekibine, 10,5 milyar dolarlık devire sahip büyük hacimli bir şirket yönetti 2015’te (2.3 milyar $
2006’da CFO olarak başladığı zaman) Sun Express Airlines’ın dönüşünü yönetti (2015’te 1,2 milyar dolar ciro)
• İşletme Stratejisti ve Girişimci
• En Başarılı CFO Ödülü
CFO Insight Magazine tarafından “Avrupa’da Yılın CFO’su 2012” ödülü

DENEYİM

09/2017 – Erciyas Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyeliğinden beri
03/2006 – 07/2016 CFO, TÜRK HAVA YOLLARI (İstanbul)
§ Şirketin stratejik ve finansal yönünü denetledi (10 yılda 5 kat K&Z büyüme)
– Şirketin karlılığını ve sürdürülebilirliğini korumak için proaktif stratejiler geliştirdi
– Grubun yıllık bütçesini, orta ve uzun vadeli iş planlarını hazırladı ve izledi
– Senaryo bazlı finansal ve stratejik iş acil durum planları oluşturuldu
– Finansal istikrarı sağlamak için gelir getiren departmanlara sürekli geri bildirim sağladı
§ Muhasebe, finans ve satın alma departmanlarını yönetti (650+ çalışan)
– 35 milyar dolar değerinde varlıkların planlanması, satın alınması ve fiyat müzakerelerine katıldı.
– 400’den fazla uçak için finansman sağlamaya yönelik stratejiler geliştirildi, 10 yılda 15 milyar dolarlık finansman tamamlandı
– Stratejik vergi yapıları oluşturuldu.
– “Hazine ve Risk Yönetimi Komitesi” kurdu ve yönetti
– Gelişmiş küresel nakit yönetim sistemi (100’den fazla ülkede ve para biriminde faaliyet gösteren)
– Etkili hazine yönetim sistemleri sağlandı (Ort. 1 milyar dolarlık hazine yönetildi)
– ERP aracılığıyla dünya çapında elektronik satın alma ve gider yönetimi sistemi oluşturuldu.
– Denetlenen düşük maliyetli kaynak sağlama politikaları ve tedarikçi performansını yönetmek için süreçler getirildi.
§ Bağlı şirket stratejilerine ve M&A süreçlerine liderlik etti.
– Aşağıdaki ortak girişimlerin uçtan-uca kurulmasına aktif olarak katıldı:
o Turkish Do & Co, uçak içi ikram şirketi, Do & Co ortak . (2015’te 380 milyon dolar devir)
o Havaş’ın ortak sahibi olduğu Turkish Ground Services (TGS), yer hizmetleri. (2015’te 260 milyon dolar devir)
o OPET’in ortak sahibi olduğu Türk OPET, jet yakıtı hizmetleri şirketi. (2015’te 1,8 milyar ABD doları devir)
– Birleşme ve satın alma stratejileri oluşturdu ve “stratejik uyumu” tanımlayarak fırsatları değerlendirdi
§ Havayolu ve iştiraklerinin yatırımcı ve finansman ilişkilerini yönetti (10 yılda 8 kat Mcap büyüme)
§ Raporlama şemasını ve havayolunun kültürünü değiştirdi.
– Geçerli, güvenilir ve somut veriler üzerinden KPI takibi için raporlara güvenme kültürü oluşturdu.
– Raporlama sistematiğini BT altyapısına entegre etti.
§ Havayolunun teknolojik dönüşümünün ve BT yükseltmesinin yönlendirilmiş uçtan uca uygulaması
– BT altyapısını tamamen yenilemek için ERP projesinin yönlendirme komitesine başkanlık etti.
– Değişim yönetimini, geçişi ve başarılı uygulamayı ve hayata geçirmeyi yönetti.
– Proje, tedarikçi olan SAP tarafından en büyük ve “zorlu” projelerden biri olarak aday gösterildi.
03/2012 – 04/2015 Yönetim Kurulu Başkanı, SUN EXPRESS AIRLINES (JV of Turkish Airlines and Lufthansa AG, Antalya)
(2015 YIL itibarıyla 65 uçakla 106 destinasyona uçuş gerçekleştiren 1,2 Milyar $ ‘lık P&L şirketi)
Coşkun Kılıç Özgeçmiş,
– Durağan havayolunu gelecek vaat eden bir büyüme planına dönüştürmek için büyük bir dönüş sağladı
– Havayolunun stratejik ve taktiksel karar alma süreçlerini ve iş hedeflerini tasarladı.
– Rekabet gücünü artırmak için havayolunun yapısını yeniden düzenledi.
– Türk Hava Yolları’nın Düşük Tarifeli Havayolları AnadoluJet için havayolunun filosu üzerinden etkili bir ıslak kiralama operasyonu başlattı.
– Havayolunu zarar eden bir kurumdan istikrarlı ve sağlam karlılığa sahip gelecek vaat eden bir taşıyıcıya dönüştürdü.
– Devrim niteliğinde filo yenileme, maliyet düşürme, ağ ve verimi en üst düzeye çıkarma programları uyguladı.
– Sun Express Almanya kuruldu (2015’te 350 milyon $ devir)
– Mevsimselliğin etkisini azaltmak ve böylelikle sürdürülebilir karlılık sağlamak için kuruldu.
– Lufthansa’nın Longhaul LCC’si Eurowings filosu üzerinde etkili bir ıslak kiralama operasyonu başlattı.
– Mevsimsel geliri en üst düzeye çıkarmak için GOL ile mevsimlik kısa vadeli filo değişim programı uygulandı.
05/2006 – 03/2012 Yönetim Kurulu Üyesi, TURKISH TECHNIC (% 100 Türk Hava Yolları İştiraki, İstanbul)
§ Bölgenin en büyük MRO tesislerinden birinin (HABOM) oluşturulması, tasarımı ve uygulanmasına katıldı
SAW Havalimanı’nda (500 milyon dolarlık yatırım)
§ Yeni motor revizyon merkezinin kurulmasına öncülük etti (TEC – Pratt & Whitney ile% 51-% 49 ortak girişim)
§ Durum tespiti ve müzakere süreçlerinde MNG Technic’in satın alınmasında aktif olarak yer aldı.

Menü